โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ประชาสัมพันธ์เรื่องตารางเวลากิจกรรมของโรงเรียนช่วงเดือนตุลาคม

ผู้เข้าชม : 50
เนื่องจากในปีนี้กำหนดวันหยุดปิดภาคเรียนของนักเรียนจะไม่ปกติเหมือนเช่นทุกปี อันเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า จะมีพระราชพิธีสำคัญในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทางโรงเรียนจึงได้บริหารจัดการเวลาเรียนและเวลาหยุด ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์นี้ และเพื่อเป็นการไม่ให้เสียผลต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ทางโรงเรียนจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง