โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

เชิญร่วมงานฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าชม : 51

ขอเชิญร่วมงานบวชและแสดงความยินดีกับ สังฆานุกร ยอแซฟ อมรเทพ สุริปะ,
สังฆานุกร ฟรังซิสอัลซีซี ชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์, สังฆานุกร ฟรังซิสอัลซีซี ยุทธการ กอบวัฒนกุล
และงานฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี วั
นเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 9:30 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล (โรงเรียนเทพมิตรศึกษา)

***บราเดอร์อมรเทพ สุริปะ
อดีตดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม เมื่อปี 2558

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ---------- #หลักสูตรสามัญ - บริบาล 2 ขวบ, อนุบาล 1-3 , ประถม 1-6 มัธยม 1 -3 ---------- #โปรแกรม IEP. - อนุบาล 1 ถึง มัธยม 3 ---------- #โปรแกรมคิดคิดเลขเร็ว (จินตคณิต) - อนุบาล 2 ถึง มัธยม 1 ---------- #ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดูแลโดย สสวท. ---------- #เริ่มรับสมัคร : วันที่ 29 มกราคม 2561 - รับสมัครทุกวัน/ในเวลาราชการ - สอบถามเพิ่มเติม : 077-398-084 / 08-3391-4040
นายสุมนต์ ศิริธรรม รอง ผอ.สพป.สฎ.เขต 1 ได้มาเป็นประธานมอบโล่รางวัลและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้กำกับ รองผู้กำกับ ครูผู้ควบคุม และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ระดับประเทศ - รางวัลชนะเลิศการประกวดสวนสนามระดับจังหวัด ลูกเสือสามัญ - รางวัลชนะเลิศการประกวดสวนสนามระดับจังหวัด ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - โล่รางวัลจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ - มอบธงชนะเลิศระดับจังหวัด ให้ไว้ ณ หอประชุมมารีย์อุปถัมภ์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560