โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันแม่ ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560

ผู้เข้าชม : 96
#ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันแม่ 
ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. - 11.30 น. 
ณ เวทีหอประชุมมารีย์อุปถัมภ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นายสุมนต์ ศิริธรรม รอง ผอ.สพป.สฎ.เขต 1 ได้มาเป็นประธานมอบโล่รางวัลและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้กำกับ รองผู้กำกับ ครูผู้ควบคุม และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ระดับประเทศ - รางวัลชนะเลิศการประกวดสวนสนามระดับจังหวัด ลูกเสือสามัญ - รางวัลชนะเลิศการประกวดสวนสนามระดับจังหวัด ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - โล่รางวัลจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ - มอบธงชนะเลิศระดับจังหวัด ให้ไว้ ณ หอประชุมมารีย์อุปถัมภ์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560