โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ทัศนศึกษา ป.3

ผู้เข้าชม : 237
วันที่ 17 มกราคม 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เดินทางทัศนศึกษา 
ณ สวนสละอาทิตย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชมสวน ดูสัตว์ เลี้ยงปลา
เดินทาง 
โดยรถไฟ จากสถานีพุนพิน-สถานีนาสาร
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมสร้างสำนึกรักในภาษาและวรรณกรรมไทย ...ปฏิญาณตนจะ..คิดดี ทำดี ต้านภัยยาเสพติด..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเทพฯ ผ่านทางกิจกรรมการประกวดทักษะด้านภาษา.. การแสดงจากนักเรียน และคณะครู