โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

วันเด็ก

ผู้เข้าชม : 251

                               กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
                               วันที่ 10 มกราคม 2563     

             "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมสร้างสำนึกรักในภาษาและวรรณกรรมไทย ...ปฏิญาณตนจะ..คิดดี ทำดี ต้านภัยยาเสพติด..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเทพฯ ผ่านทางกิจกรรมการประกวดทักษะด้านภาษา.. การแสดงจากนักเรียน และคณะครู