โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา

ผู้เข้าชม : 687
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีนายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ ผอ.โรงเรียน ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมมารีย์อุปถัมภ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
และประชุมผู้ปกครอง


บทความจากตัวแทนแม่

บทความจากตัวแทนลูก

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมสร้างสำนึกรักในภาษาและวรรณกรรมไทย ...ปฏิญาณตนจะ..คิดดี ทำดี ต้านภัยยาเสพติด..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเทพฯ ผ่านทางกิจกรรมการประกวดทักษะด้านภาษา.. การแสดงจากนักเรียน และคณะครู