โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ขอแสดงความยินดีกับ เนตรนารีสามัญ

ผู้เข้าชม : 412
ขอแสดงความยินดีกับ เนตรนารีสามัญ
ผลการแข่งขันได้อันดับ ที่ 2
จากงานประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมสร้างสำนึกรักในภาษาและวรรณกรรมไทย ...ปฏิญาณตนจะ..คิดดี ทำดี ต้านภัยยาเสพติด..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเทพฯ ผ่านทางกิจกรรมการประกวดทักษะด้านภาษา.. การแสดงจากนักเรียน และคณะครู