โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

วันฉลองครบรอบ 100 ปี ประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยใช้ชื่องานว่า

ผู้เข้าชม : 343

เนื่องด้วยนายกรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 28 กันยายน เป็นวันฉลองครบรอบ 100 ปี 
ประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยใช้ชื่องานว่า "100 ปี ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ" 
ทางโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมจึงร่วมใจกันจัดกิจกรรม  ซึ่งประกอบด้วย..... 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมสร้างสำนึกรักในภาษาและวรรณกรรมไทย ...ปฏิญาณตนจะ..คิดดี ทำดี ต้านภัยยาเสพติด..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเทพฯ ผ่านทางกิจกรรมการประกวดทักษะด้านภาษา.. การแสดงจากนักเรียน และคณะครู