โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

กิจกรรม แห่เทียนพรรษา

ผู้เข้าชม : 201
กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ วัดปากเตลิด ตำบลต้นยวน อำเภอพนม ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นอนุบาล 3 และคณะครู ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนรอบโบสถ์ ทำพิธีถวายเทียน พร้อมกับเครื่องจตุปัจจัยไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมสร้างสำนึกรักในภาษาและวรรณกรรมไทย ...ปฏิญาณตนจะ..คิดดี ทำดี ต้านภัยยาเสพติด..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเทพฯ ผ่านทางกิจกรรมการประกวดทักษะด้านภาษา.. การแสดงจากนักเรียน และคณะครู