โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

เทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์

ผู้เข้าชม : 277
กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ ขอพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ หอประชุมมารีย์อุปถัมภ์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมสร้างสำนึกรักในภาษาและวรรณกรรมไทย ...ปฏิญาณตนจะ..คิดดี ทำดี ต้านภัยยาเสพติด..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเทพฯ ผ่านทางกิจกรรมการประกวดทักษะด้านภาษา.. การแสดงจากนักเรียน และคณะครู