โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

รวมพลกองลูกเสือ - เนตรนารี สวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณ

ผู้เข้าชม : 1681
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมสร้างสำนึกรักในภาษาและวรรณกรรมไทย ...ปฏิญาณตนจะ..คิดดี ทำดี ต้านภัยยาเสพติด..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเทพฯ ผ่านทางกิจกรรมการประกวดทักษะด้านภาษา.. การแสดงจากนักเรียน และคณะครู