โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

อนุสารอุปถัมภ์วิทยาพนม

 

          1.อนุสารเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม                           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > อนุสาร   


    
          2.อนุสารเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม                            ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > อนุสาร


  
          3.อนุสารเดือนสิงหาคม-กันยายน                                             
         


          4.อนุสารเดือนกันยายน-ตุลาคม                                ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > อนุสาร       

 

          5.อนุสารเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม                          ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > อนุสาร  

          


             6.อนุสารเดือนธันวาคม-มกราคม                               ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > อนุสาร