โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม  

ตั้งอยู่ที่ตั้ง  75/1  หมู่ 3  ตำบลคลองชะอุ่น  อำเภอพนม    จังหวัด  สุราษฎร์ธานี   
หมายเลขโทรศัพท์  077 – 398084 โทรสาร   0 7739 8085 
 สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเอกชน     
เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เนื้อที่  17   ไร่   3  งาน  1.2  ตารางวา  
โดยมีบาทหลวงยุทธการ  ยนปลัดยศ ผู้รับใบอนุญาต
 บาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด 
ผู้จัดการ
บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์   ผู้อำนวยการ
ครูและบุคลากรสนับสนุนจำนวน  80 คน
พนักงานนักการภารโรง 9 คน
และมีนักเรียน 1,205 คน