โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ปฏิทินกิจกรรม

เปิดการเรียนการสอน
หยุดเรียน
  • 03 ม.ค. 2563 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  • 06 ม.ค. 2563 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  • 10 ม.ค. 2563 วันเด็ก
  • 16 ม.ค. 2563 หยุดเรียน วันครู
  • 17 ม.ค. 2563 ทัศนศึกษา ป.3
  • 30 ม.ค. 2563 ค่ายพุทธบุตร ม.1