โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ปฏิทินกิจกรรม

เปิดการเรียนการสอน
หยุดเรียน
  • 03 ต.ค. 2562 ทัศนศึกษา ม.3
  • 22 ต.ค. 2562 ค่ายคณิตศาสตร์ ห้องโครงการ สสวท.
  • 24 ต.ค. 2562 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
  • 24 ต.ค. 2562 ค่ายคณิตศาสตร์ ห้องโครงการ สสวท.